Iedereen Briljant!

Behandeling

Tijdens de behandeling worden de activiteiten geoefend op veel verschillende manieren. Hierdoor kan het kind de overstap maken naar de dagelijkse situatie.

De behandeling is niet alleen gericht op de schoolse situatie, maar ook de thuissituatie wordt betrokken in het gehele leerproces.

Bij het opstellen van de doelen is functionaliteit is belangrijker dan functies. Het gaat er niet zozeer om of het kind een vaardigheid perfect uitvoert maar meer of dit voor belemmeringen in de uitvoering zorgt. Als het kind bijvoorbeeld mooi en zonder schrijfkramp kan schrijven, vanuit een verkeerde pengreep, is deze houding alleen geen reden tot het inzetten van therapie.

Naast de hulpvragen van school en ouders wordt ook de hulpvraag van het kind verhelderd aan de hand van een foto interview. Hierbij kan het kind aangeven wat het nog graag wil leren en wat het kind naar eigen zegge al goed kan. Zo wordt duidelijk of het kind inzicht heeft in zijn/haar mogelijkheden en kan de motoriek of planning geoefend worden bij activiteiten die voor het kind zelf belangrijk zijn.

Algemene voorwaarden - Privacy verklaring