Iedereen Briljant!

AD(H)D

De hoofdkenmerken van ad(h)d zijn een verminderde aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze kenmerken zijn blijvend en dus niet door een ergotherapeutische behandeling weg te nemen. Toch kan er door training, advisering en aanpassing voor een vermindering van deze kenmerken gezorgd worden. Bijvoorbeeld door het kind aan te leren hoe het een plannetje moet maken vóórdat het begint. Of door bijvoorbeeld een wiebelkussen te adviseren om zo de concentratie tijdens kringmomenten in de klas te verbeteren. Vaak hebben kinderen met ad(h)d ook problemen in de fijne motoriek of hebben ze een houterige grove motoriek. Hierbij kan een ergotherapeutische behandeling, die gericht is op het verbeteren van deze motoriek, tevens uitkomst bieden.

Algemene voorwaarden - Privacy verklaring