Iedereen Briljant!

DCD

DCD staat voor 'Developmental Coordination Disorder'. Vrij vertaald betekent dit 'coördinatie ontwikkelingsstoornis.' Kinderen met DCD hebben moeite met bewegen, het aanleren van activiteiten en het plannen en organiseren van taakjes. De motoriek kenmerkt zich als onhandig en houterig. Kinderen met DCD behalen de motorische mijlpalen vaak later dan leeftijdsgenootjes. In de motoriek uit zich dit in bijvoorbeeld een lage spierspanning, evenwichtsproblemen en motorische onrust.

Op het gebied van planning hebben kinderen met DCD soms geen spel idee, maar kunnen ze ook moeite hebben taakjes te organiseren. Deze kinderen zijn vaak spulletjes kwijt, hebben een rommelige tafel en hebben bijvoorbeeld veel sturing nodig bij knutseltaakjes. Doordat deze kinderen vaak het gevoel hebben iets niet te kunnen gaan ze ook taken uit de weg of kunnen ze reageren met clownesk gedrag. Door de problemen in de verschillende activiteiten is het werktempo vaak laag en het resultaat slordig; vooral op school kan dit voor problemen zorgen. Omdat de term DCD geen verklaring biedt van de problemen maar deze vooral beschrijft is de groep van kinderen zeer groot en gevarieerd. Ongeveer 5 tot 10% van de kinderen van 5 tot 12 jaar vertoont kenmerken van DCD. Hierbij valt op dat het vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes.

Algemene voorwaarden - Privacy verklaring