Iedereen Briljant!

Planning

Erik, 11 jaar (planningsproblemen)

Erik is een onzekere jongen die veel moeite heeft met uitvoeren taken na uitleg van de juf. Vooral knutseltaken die meerdere stappen bevatten vindt hij lastig. Hij heeft extra uitleg nodig of een stappenplan. Het valt op dat Erik moeilijk oplossingen kan bedenken wanneer hij vastloopt. Daarnaast heeft hij veel tijd nodig voordat een vaardigheid is aangeleerd. De bewegingen in zijn grove en fijne motoriek zien er onhandig uit. Erik geeft zelf aan dat hij graag kok wil worden maar nu merkt hij dat het erg lastig is een kookactiviteit zelfstandig uit te voeren. Niet alleen bij het bepalen van de volgorde maar ook bij de uitvoering van de stappen. Bijvoorbeeld het schillen van de aardappels of het doen van de boodschappen.

Behandeling bij Planningsproblemen

Planningsproblemen worden behandeld aan de hand van behandelmethode CO-OP (Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance). Dit is een bewezen effectieve methode om kinderen met planningsproblemen te behandelen. Hierbij is het essentieel dat het kind leert zelf activiteit te plannen. Hiervoor is het aanhouden van een stappenplan zeer behangrijk. De stappen die hierbij worden aangehouden zijn: STOP, WAT?, DENK, DOE, KIJK NOG EENS.

Hierdoor is het kind zich bewust van de opdracht en moet het een plan maken vóór het starten van de activiteit. Het kind wordt gestimuleerd zelf problemen op te lossen tijdens het uitvoeren van de activiteit. Dit middels strategieën die het kind zelf bedenkt en hanteert. Eén van de gebruikte strategieën is het visueel ondersteunen van stappen d.m.v. zelf gekozen picto's of het bedenken van trucjes of rijmpjes als geheugensteun.

Een zeer belangrijke stap is ook het controleren (KIJK NOG EENS) van hun werk zodat kinderen inzien hoe het is gegaan, of het is gelukt en hoe ze het een volgende keer zullen aanpakken.

Bij kinderen met planningsproblemen (in combinatie met problemen in de motoriek) kan er sprake zijn van DCD. DCD staat voor 'Developmental Coordination Disorder'. Vrij vertaald betekent dit 'coördinatie ontwikkelingsstoornis.' Kinderen met DCD hebben moeite met bewegen, het aanleren van activiteiten en het plannen en organiseren van taakjes. De motoriek kenmerkt zich als onhandig en houterig. Kinderen met DCD behalen de motorische mijlpalen vaak later dan leeftijdsgenootjes. Het leren schrijven, knippen, stricken en eten met bestek is bij kinderen met DCD vaak vertraagd. Op het gebied van planning hebben kinderen met DCD soms geen spel idee, maar kunnen ze ook moeite hebben taakjes te organiseren. Deze kinderen zijn vaak spulletjes kwijt, hebben een rommelige tafel en hebben bijvoorbeeld veel sturing nodig bij knutseltaakjes. Doordat deze kinderen vaak het gevoel hebben iets niet te kunnen gaan ze ook taken uit de weg of kunnen ze reageren met clownesk gedrag. Door de problemen in de verschillende activiteiten is het werktempo vaak laag en het resultaat slordig; vooral op school kan dit voor problemen zorgen.

Algemene voorwaarden - Privacy verklaring