Iedereen Briljant!

Fijne Motoriek

Lisa, 7 jaar (moeite in de fijne motoriek)

Lisa is een echt buitenkind en ze geniet van het bewegen tijdens de gymles. Fijn-motorische taakjes gaat ze echter liever uit de weg. Ze heeft bijvoorbeeld veel moeite met taakjes als knippen, propjes maken, kralen rijgen en vouwen. Het eindresultaat is vaak slordig en het tempo ligt laag. De leerkrachten valt op dat Lisa veel met haar mond meebeweegt tijdens knippen en bij het propjes maken de andere hand ook meebeweegt. Thuis valt ouders op dat ze nog niet veters kan strikken en dat ze het eten met bestek erg lastig vindt. Lisa zelf is snel gefrustreerd omdat ze merkt dat haar jongere broertje het beter kan dan zij.

Behandeling bij problemen in de fijne motoriek

Bij fijn-motorische problemen worden de betreffende activiteiten gericht getraind. Hierbij is de uitgangshouding erg belangrijk (steun op de tafel, juiste houding arm/hand). Om dit te stimuleren kan ander meubilair, of zelfs aangepast meubilair nodig zijn.

Daarnaast wordt het gebruik van hulpmiddelen overwogen en wordt de taak, indien nodig, makkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld door bij het knippen dikker papier te nemen, de lijnen dikker te maken of een andere schaar te gebruiken. Er worden ook allerlei spelletjes gedaan voor de fijne motoriek om zo spelenderwijs een vloeiendere manier van bewegen teweeg te brengen.

Algemene voorwaarden - Privacy verklaring