Iedereen Briljant!

(Kinder) Ergotherapie

Bij kinderen en jongeren verloopt de ontwikkeling van vaardigheden niet altijd zoals gewenst of verwacht. Dit kan het gevolg zijn van een stoornis of aandoening maar vaak is er geen oorzaak voor deze problemen. Het kind kan moeite ondervinden bij het spelen met andere kinderen, het schrijven of knutselen op school, of het vervullen van taakjes thuis. Bijvoorbeeld het zelfstandig veters strikken, douchen, meehelpen met de afwas, huiswerk maken of brood smeren.

Bij jongeren op het voortgezet onderwijs kunne problemen ondervinden in het plannen van hun (huis)werk, het maken van leesbare notities, het inpakken van de tas of het leren voor een toests of examen.

Kinderergotherapie is er voor alle kinderen die in hun dagelijkse bezigheden belemmerd worden bij het uitvoeren van activiteiten op school, thuis of tijdens het spelen met vriendjes en vriendinnetjes.

Bij de start van de otherapie is het van belang de hulpvraag duidelijk te krijgen. Deze wordt geformuleerd door de ouders, maar er kan ook door school of een andere betrokkene (logopedist of arts) een verzoek gedaan worden tot ergotherapeutisch onderzoek en/of behandeling.

Vanuit het intake gesprek, waarbij ook het kind kan aangeven wat het nog moeilijk vind, zullen er een aantal testen en observaties bij het kind afgenomen worden. Een observatie op school is hierbij een belangrijke bron van informatie.

Vanuit de afgenomen testen, observaties en interviews worden een aantal doelen opgesteld waarna de behandeling kan starten. Bij deze doelen wordt er gekeken naar wat het kind wil en wat er van het kind wordt verwacht (door bijvoorbeeld school en ouders).

Bij de behandeling is het essentieel voor het leren van de vaardigheden om deze te oefenen in meerdere situaties. De behandeling is niet alleen gericht op de schoolse situatie, maar ook de thuissituatie wordt betrokken in het gehele leerproces. Het is essentieel dat het kind de vaardigheden leert in de sitautie waarin de taak zich voordoet.

In het gehele therapieproces is functionaliteit is belangrijker dan functies. Het gaat er niet zozeer om of het kind een vaardigheid perfect uitvoert maar meer wat dit met het kind doet. Als het kind bijvoorbeeld mooi en zonder schrijfkramp kan schrijven vanuit een verkeerde houding is deze houding alleen geen reden tot het inzetten van therapie.

In de behandeling is het daarnaast essentieel dat het kind succeservaringen opdoet en bewust leert hoe het iets kan aanpakken. Het is bewezen dat wanneer een kind er zelf achterkomt wat de beste manier van knippen is, het kind dit beter kan onthouden. Het is minder effectief als iemand het kind verteld hoe hij/zij het moet doen.

Ergotherapie Venlo

van Laerstraat 45
5922 AA Venlo-Blerick
joyce@ergotherapievenlo.nl

Algemene voorwaarden - Privacy verklaring