Iedereen Briljant!

Privacy verklaring Ergotherapie Venlo

Hieronder vindt u alle maatregelen die binnen Ergotherapie Venlo getroffen zijn om te voldoen aan de AVG privacy wetgeving

Persoonsgegevens
Joyce Dekkers-Billekens en Gwen Schouwenberg verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Joyce en Gwen gebruiken de naam, BSN nummer, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en relevante medische informatie van uw kind om te kunnen declareren bij de zorgverekering. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Dossiergegevens van de behandeling en afwikkeling van declaraties worden 15 jaar bewaard, op last van de zorgverzekering.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Joyce Dekkers en Gwen Schouwenberg om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgen Gwen en Joyce ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Wij werken met beveiligde software (intramed) en beveiligde mail (Zivver). Met de zorgverzekeraars communiceren we met de beveiligde internet omgeving van Vecozo. Voor mobiele communicatie werken we met ouders met de beveilgide app Quli en voor de onderlinge afstemming tussen Gwen, Joyce en andere zorgverleners wordt de beveiligde app Siilo gebruikt. Alle documenten, foto’s en filmmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor behandeldoeleinden en wordt opgeslagen op een beveiligde Cloud van Ergotherapie Venlo waar uitsluitend de therapeuten toegang tot hebben. Telefoonnummers, Foto’s en films worden opgeslagen op de GSM van Ergotherapie Venlo die versleuteld is met een toegangscode en gelinkt is met de Cloud van Ergotherapie Venlo.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Joyce Dekkers of Gwen Schouwenberg. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Joyce Dekkers en/of Gwen Schouwenberg worden verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: Ergotherapie Venlo, van Laerstraat 45 5922 AA Venlo-Blerick

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op onze website publiceren.

Ergotherapie Venlo

van Laerstraat 45
5922 AA Venlo-Blerick
joyce@ergotherapievenlo.nl

Algemene voorwaarden - Privacy verklaring